Alle werkdagen geopend!

Oosterhout: ma t/m do: 13.00 uur – 17.00 uur
vrij: 9.00 uur – 12.00 uur

Breda: ma t/m do: 9.00 uur – 17.00 uur
vrij: 9.00 uur – 12.00 uur

Bel voor meer informatie

Oosterhout: 0162 – 46 66 61
Breda: 076 – 572 98 00

Maak direct een afspraak

Bij één van onze praktijken
door hier te klikken

Ik heb een volledig kunstgebit en mijn tandarts heeft implantaten voor de onderprothese aangevraagd, maar helaas heb ik van mijn verzekeringsmaatschappij een afwijzing gekregen. Volgens de polisvoorwaarden heb ik wel recht op implantaten, wat kan ik doen?

De laatste tijd blijken steeds meer aanvragen afgewezen te worden, dit kan gebeuren middels een afwijzing met argumenten, een zogenaamde gemotiveerde afwijzing of middels een afwijzing zonder argumenten, een ongemotiveerde afwijzing. Hieronder vindt u een conceptbrief om tegen een ongemotiveerde afwijzing in beroep te gaan, let echter wel op dat u wel een sterk geslonken kaak met bijbehorende protheseklachten zou moeten hebben om recht te hebben op een implantaat behandeling. Tevens is er een duidelijk verschil in het kostenplaatje tussen vier en twee implantaten, mogelijk dat indien de aanvraag voor vier implantaten afgewezen is, het verstandig zou zijn om te bekijken of met twee implantaten ook een bevredigend resultaat bereikt kan worden. Indien er bepaalde argumenten worden aangevoerd waarom u geen recht zou hebben op deze behandeling, dan is het raadzaam om samen met uw tandarts een verweer te schrijven. beroep tegen ongemotiveerde afwijzing

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb van u een brief ontvangen, waarin u de door mijn tandarts namens mij aangevraagde machtiging voor het plaatsen van implantaten heeft afgewezen. Uit uw brief maak ik op dat u vindt dat ik recht heb op plaatsing van de implantaten, maar u desondanks de machtiging afwijst. Hiertegen teken ik middels deze brief beroep aan en ik verzoek u dan ook vriendelijk uw besluit tot afwijzing te herzien. Tevens wil ik graag van u vernemen hoe uw klachtenprocedure eruit ziet.

Met vriendelijke groet,

Naam patiënt

Auteur: JW Vaartjes

Deze informatie en/of conclusies zijn gebaseerd op de mening van de auteur, welke weer gebaseerd zijn op de huidige stand der wetenschap.