Alle werkdagen geopend!

Oosterhout: ma t/m do: 13.00 uur – 17.00 uur
vrij: 9.00 uur – 12.00 uur

Breda: ma t/m do: 9.00 uur – 17.00 uur
vrij: 9.00 uur – 12.00 uur

Bel voor meer informatie

Oosterhout: 0162 – 46 66 61
Breda: 076 – 572 98 00

Maak direct een afspraak

Bij één van onze praktijken
door hier te klikken

Klachtenregeling

Interne regeling

Gelukkig komt het niet vaak voor, maar het kan onverhoopt altijd gebeuren, dat een patiënt niet tevreden is over, hetzij de behandeling, de rekening, hoe er met U omgegaan wordt, etc.
Wij waarderen het, indien U ons personeel hierover rechtstreeks aanspreekt, zodat hij/zij kan ingaan op uw ontevredenheid. Indien U daarna nog steeds niet tevreden bent, hebben wij een klachten functionaris. Dit is onze directeur dhr. Frans Vroomans. Hij is altijd aanspreekbaar (soms op afspraak) en zal zo objectief mogelijk met uw klacht omgaan. Hij zal uw klacht registreren, onderzoeken en indien mogelijk oplossen. Een korte doorlooptijd van uw klacht wordt nagestreefd, doch uiterlijk binnen drie weken kunt U schriftelijk antwoord verwachten.
Wij benadrukken, dat dhr. Frans Vroomans een werknemer is van onze praktijk, en daardoor zijn onafhankelijkheid niet gegarandeerd is. Indien U wilt, kunt U ook onmiddellijk een klacht indienen via de A.N.T. Indien U hierna van mening bent, dat onze klachten functionaris U geen wenselijke oplossing c.q. uitleg biedt, is de praktijk aangesloten bij de klachtenregeling van de A.N.T.

Klachtenregeling A.N.T.

Indien U er op bovenstaande manier niet rechtstreeks uitkomt, dan wel indien U ervoor kiest bovengenoemde stap over te slaan, kunt U een klacht indienen bij de A.N.T. Deze heeft hiervoor een speciale klachtenregeling, waarbij deze praktijk aangesloten is. Door op onderstaande button te drukken, komt U rechtstreeks op de betreffende site van de A.N.T., waarin de klachtenregeling
uitgelegd wordt. Deze regeling is kosteloos. Indien de klacht een tandarts betreft, die bij een andere klachtenregeling is aangesloten, zal de A.N.T. U verder helpen om de klacht bij de juiste organisatie in te dienen.

Site A.N.T. Reglement klachten A.N.T.